a coacción

  a coacción dicirme por non ficar sen a coroa a estratexia do reino o reinado por todos os medios … More

volver alí

  volver alí por leña por amor polo comezo escuro do dicir   ( Eva Veiga, Silencio percutido, 2016 ) … More

ulo corpo

  ulo corpo se non é esta incisión esta gravura na materia que aprende así o seu grito a súa … More

elixo ser río

  elixo ser río río de sangue entre estas escarpadas rexións da dor aquí onde ningún poder ousaría entrar aquí … More